Monday, June 30, 2008

10 CARA MELINDUNGI DIRI DARI SYAITAN

 1. Carilah perlindungan ALLAH dari syaitan yang direjam.
  Allah SWT berfirman dalam surah Fushshilat ayat 36 [QS41:36].

  Dan jika Engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari Syaitan, maka hendaklah Engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
 2. Mu ‘awwidhatayn : Bacalah surah Al-Falaq dan AnNas.
 3. Bacalah ayat Kursi [QS2:255]
 4. Bacalah Surah Al-Baqarah
 5. Bacalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah
 6. Ucaplah “La ilaha ill Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa `ala kulli shay’in qadir” sebanyak 100 kali.
 7. Bacalah permulaan Surah Mu’min.
 8. Ingatlah Allah yang Maha Berkuasa.
 9. Wudu’ dan Solat ; pastikan diri sentiasa dalam keadaan berwudu’. Kedua-duanya merupakan adalah sebaik-baik cara untuk melindungi diri terutama apabila marah ambillah wudu’ dan bersolatlah.
 10. Jauhi dari perbuatan yang tidak baik.  Imam Ibn Qayyim alJawziyyah

No comments: