Friday, July 4, 2008

Hak Allah


Allah berhak ke atas setiap makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT adalah pencipta dan penjaga seluruh alam semesta. Dia Maha Berkuasa menciptakan kesemuanya mengikut aturan yang dikehendaki-Nya. Allahlah yang melengkapkan segalanya di bumi yang pada asalnya tandus. Dia lah yang melindungi manusia di dalam rahim seorang wanita bergelar ibu, seterusnya lahirlah ke dunia sebagai bayi dan membesar menjadi kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. Dia lah Yang Satu yang menjaga semua manusia dan memberi rezeki dan segala keperluan dalam semua aspek kehidupan manusia.

Allah SWT berfirman:

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu Dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu bersyukur."
[QS16. AnNahl ayat 78]

Jika Allah tidak mempedulikan seseorang itu, sudah pasti orang itu akan binasa. Tapi dengan kasih sayang Allah, manusia dan segala makluk ciptaan-Nya terus kekal bernyawa. Allah menjaga dan memelihara hamba-hamba-Nya dengan baik. Kasih sayang-Nya tidak dapat dibalas. Jadi kita sewajarnya menunaikan hak-hak-Nya. Allah SWT tidak memerlukan pertolongan hamba-hamba-Nya. Allah berfirman:

"Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah Engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadaMu, (bahkan) Kamilah Yang memberi rezeki kepadamu. dan (ingatlah) kesudahan Yang baik adalah bagi orang-orang Yang bertaqwa." [QS20. Thaahaa ayat 132]

Firman-Nya lagi:

"Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dia lah sahaja Yang memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dia lah sahaja) Yang mempunyai kekuasaan Yang tidak terhingga, lagi Yang Maha kuat kukuh kekuasaanNya." [QS51. Adz Dzariyaat ayat 56-58]

Allah cuma mahukan manusia taat dan patuh pada perintah-Nya Yang Satu dan tidak menyekutukan-Nya dengan segala sesuatu, serta menjadi hamba-Nya yang bertaqwa. Ini adalah sesuatu yang sangat adil kerana kita hanya patuh pada Yang Satu yang menciptakan dan menjaga seluruh alam. Kita patut berterima kasih dan taat pada Allah Yang Maha Esa. Firman-Nya:

"Dan apa-apa nikmat Yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah; Kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung meminta pertolongan." [QS16. AnNahl ayat 53]

Apa yang Allah perintahkan pada hamba-Nya adalah sangat mudah. Dia lebih mengetahui kemampuan hamba-hamba-Nya malah Dia tidak menyusahkan hamba-hamba-Nya dalam mentaati-Nya. Dia berfirman:

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Dengan jihad Yang sebenar-benarnya Dia lah Yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamaNya); dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah Dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. ia menamakan kamu: "Orang-orang Islam" semenjak dahulu dan di Dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi Yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan Yang salah). oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. maka (Allah Yang demikian sifatnya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan." [QS22. Al-Hajj ayat 78]

Apa yang Allah SWT mahukan Cuma kita taat pada-Nya dengan penuh ikhlas, dan menjalankan ajaran agama Islam. Lima kali solat dalam sehari dapat membersihkan hati dan menjadikan kita dekat pada Yang Maha Esa.

"Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu; dan dengarlah (akan pengajaran-pengajarannya) serta Taatlah (akan perintah-perintahNya); dan belanjakanlah harta kamu (serta buatlah) kebajikan untuk diri kamu. dan (ingatlah), sesiapa Yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya." [QS64. At-Taghaabun ayat 16]

Allah SWT turut perintahkan kita bersedekah kepada mereka yang memerlukan; fakir miskin, musafir, orang yang berhutang dan sesiapa yang layak menerima zakat. Zakat yang kamu keluarkan tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kekayaanmu kerana jumlahnya yang sedikit tetapi ganjaran yang akan kamu perolehi adalah sangat besar. Dengan zakatlah dapat memberi faedah pada yang fakir.

Allah juga perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadhan.

"(Masa Yang Diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan Yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan Yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara Yang benar Dengan Yang salah. oleh itu, sesiapa dari antara kamu Yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa Yang sakit atau Dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari Yang ditinggalkan itu pada hari-hari Yang lain. (dengan ketetapan Yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur." [QS2. Al-Baqarah ayat 185]

Allah SWT juga memerintahkan kita menunaikan haji di Mekah sekali seumur hidup, yang merupakan kewajipan semua umat Islam yang berkemampuan.

Kesimpulannya, kita wajib mentaati semua perintah Allah SWT dan menghindari diri dari semua larangan-Nya. Semua yang dinyatakan adalah tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Tidak sesusah mana pun untuk kita melaksanakannya. Malah ganjaran Allah sangat besar berbanding apa yang diperintahkan.

"Tiap-tiap Yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. ketika itu sesiapa Yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka Sesungguhnya ia telah berjaya. dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi Segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang Yang terpedaya." [QS3. Ali ’Imran ayat 185]

Sheikh Muhammad Ibn Soleh Al-Uthman.

No comments: